Протокол № 1/30.11.2021 г. от заседание на Избирателната комисия към Адвокатска колегия - Плевен за провеждане на избори на органи на Адвокатска колегия - Плевен и на делегати за Общо събрание на адвокатите от страната, насрочени за 29.01.2022 г.
pdf, 1.3 MB
Протокол № 2/04.01.2022 г. от заседание на Избирателната комисия към Адвокатска колегия - Плевен за провеждане на избори на органи на Адвокатска колегия - Плевен и на делегати за Общо събрание на адвокатите от страната, насрочени за 29.01.2022 г.
pdf, 1 MB
Протокол № 3/04.01.2022 г. от заседание на Избирателната комисия към Адвокатска колегия - Плевен за провеждане на избори на органи на Адвокатска колегия - Плевен и на делегати за Общо събрание на адвокатите от страната, насрочени за 29.01.2022 г.
pdf, 3.8 MB
Протокол № 4/17.01.2022 г. от заседание на Избирателната комисия към Адвокатска колегия - Плевен за провеждане на избори на органи на Адвокатска колегия - Плевен и на делегати за Общо събрание на адвокатите от страната, насрочени за 29.01.2022 г.
pdf, 1.4 MB
Протокол № 5/21.01.2022 г. от заседание на Избирателната комисия към Адвокатска колегия - Плевен за провеждане на избори на органи на Адвокатска колегия - Плевен и на делегати за Общо събрание на адвокатите от страната, насрочени за 29.01.2022 г.
pdf, 597 KB
Решение по чл.106, ал.3 от ЗА на Избирателната комисия при Адвокатска колегия-Плевен за произведения на 29.01.2022 избор на органи на Адвокатска колегия-Плевен
pdf, 767 KB
Решение по чл.106, ал.3 от ЗА на Избирателната комисия при Адвокатска колегия-Плевен за произведения на 29.01.2022 избор на делегати на Адвокатска колегия-Плевен за общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 26 и 27 февруари 2022 г
pdf, 271 KB
Протокол на Избирателна комисия от произведените избори за органи на Адвокатска колегия - Плевен на 29.01.2022 г.
pdf, 774 KB
Протокол № 8/02.02.2022 г. от заседание на Избирателната комисия към Адвокатска колегия - Плевен за провеждане на избори на органи на Адвокатска колегия - Плевен
pdf, 1.5 MB
Протокол № 9/06.02.2022 г. от заседание на Избирателната комисия към Адвокатска колегия - Плевен за провеждане на избори на органи на Адвокатска колегия - Плевен
pdf, 530 KB
Решение по чл.106, ал.3 от ЗА на Избирателната комисия при Адвокатска колегия-Плевен за произведения на 06.02.2022 избор на членове на АС на Адвокатска колегия-Плевен
pdf, 369 KB