Bar Association - Pleven
Vrabka Petkova Cherkezova
Dimiter Metodiev Dimitrov
Iliyana Tsacheva Dimitrova
Ionka Parvanova Yaneva
Kamelia Petrova Donkova
Konstantin Denchev Zarkov
Nikolay Todorov Dikov
Slavcho Stoyanov Mihov
Stefan Borisov Mladenov
Teodosii Stefanov Simeonov
Tsetska Tsacheva Dangovska