Основни членове

адв. Ивайло Атанасов Арнаудов - Председател
Адвокатска колегия - гр. Плевен
ул. "Полтава" № 5
моб. тел.: 0888/590 791

адв. Пламен Тодоров Иванов - Заместник председател
Адвокатска колегия - гр. Плевен
ул. "Полтава" № 4, вх. Б, ап. 2
моб. тел.: 0889/327 570


адв. Пламен Никодимов Вълов - Секретар
Адвокатска колегия - гр. Плевен
ул. "Дим.Константинов" № 23, ет.5, офис 507
моб. тел.: 0889/392 275


адв. Николай Иларионов Илиев - член
Адвокатска колегия - Плевен
ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 7
моб. тел.: 0888/365 322


адв. Любомир Милков Ненов - член
Адвокатска колегия - гр. Плевен
ул. "Дим. Константинов" № 23, ет. 2, офис 9
моб. тел.: 0889/423 797


адв. Мишел Миленов Ангелов - член
Адвокатска колегия - гр. Плевен
ул. "Ресен" № 15, ет. 2, офис 6
моб. тел.: 0888/315 581


адв. Янита Александрова Коцева - член
Адвокатска колегия - гр. Плевен
ул. "Бъкстон" № 5, офис 20
моб. тел.: 0888/561 085

Резервни членове

адв. Симеон Георгиев Петранов - резервен член
Адвокатска колегия - гр. Плевен
ул. "Полтава" № 5
моб. тел.: 0886/278 058


адв. Николай Тодоров Яков - резервен член
Адвокатска колегия - гр. Плевен
ул. "Ресен" № 8, вх.А, ап.2
моб. тел.: 0878/904 171