адв. Оля Петрова Ботева-Хинкова - Председател
Адвокатска колегия - гр.Плевен
ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 11, ет. 1, ап.2
моб. тел.: 0887/604 895


адв. Велислава Тончева Величкова-Христова
Адвокатска колегия - гр.Плевен
ул. "Дим. Константинов" № 23А, ет. 5, офис 21
моб. тел.: 0887/789 121


адв. Здравко Димитров Митев
Адвокатска колегия - гр. Плевен
ул. "Дим. Константинов" № 16, ет.2
моб. тел.: 0887/749 715


адв. Даниел Петров Петров
Адвокатска колегия - гр. Плевен
ул. "Ген. Щерьо Атанасов" № 5
моб. тел.: 0888/922 945


адв. Теофана Василева Дилова
Адвокатска колегия - гр. Плевен
ул. "Дим. Константинов" № 23, ет. 2, офис 7
моб. тел.: 0888/604 214