адв. Емил Иванов Пеев - Председател
Адвокатска колегия - гр. Плевен
ул. "Цар Симеон" № 22Б, ет. 2
моб. тел.: 0878/434 569


адв. Христина Тошкова Тошева - член
Адвокатска колегия - гр. Плевен
ул. "Дим. Константинов" № 23, ет. 2, офис 214
моб. тел.: 0889/533 737


адв. Радосвета Василева Маджарова-Вълчева - член
Адвокатска колегия - гр. Плевен
ул. "Бъкстон" № 5, ет. 3, офис 32
моб. тел.: 0878/835 523


адв. Анжело Георгиев Георгиев - член
Адвокатска колегия - гр. Плевен
ул. "Бъкстон" № 5, ет. 2, офис 10
моб. тел.: 0886/084 469


адв. Николай Якимов Якимов - член
Адвокатска колегия - гр. Плевен
ул. "Бъкстон" № 5, ет. 2, офис 3
моб. тел.: 0878/999 889


адв. Росица Красимирова Иванова - член
Адвокатска колегия - гр. Плевен
ул. "Дим. Константинов" № 23А, ет. 5, офис 512
моб. тел.: 0883/260 099


адв. Екатерина Николова Якимова-Матева - член
Адвокатска колегия - гр. Плевен
пл. "Възраждане" № 5, ет. 2, офис 10
моб. тел.: 0888/862 230