Лице за контакти:

Веселка Христова
Технически сътрудник
АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ПЛЕВЕН
Плевен-5800, ул."Полтава" №4
Вход "Б", ап.№3
Тел./Факс: 064/803 321

Отчет - нов образец от м. Март 2016 г.