Банкова сметка на Адвокатска колегия - Плевен за заплащане на встъпителен членски внос и месечни вноски:

BG 44 STSA 93 00000 38 99 377
BIC: STSABGSF
БАНКА ДСК АД

Банкова сметка на Висш адвокатски съвет за заплащане на встъпителен членски внос и такса за явяване на изпит:

BAN: BG 85 UNCR 7630 1000 0298 13
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк